Skip to content

www.kvepalai.lt
VĮ Tytuvėnų miškų urėdija  IMŪEPIS - Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistemaNeįgaliesiems


Apklausa

Kaip vertinate mūsų svetainę
 

Naujienų prenumerata

Vardas:
El.paštas:

Dabar naršo

Dabar naršo 4 svečiai(-ių)
fsc_ok.png
Transporto kontrolė - AKIS
Naujienos arrow Veikla > arrow Veiklos sritys > arrow Miškų sertifikavimas
Miškų sertifikavimas Spausdinti
2010 m. vasario mėn. VĮ Tytuvėnų miškų urėdijoje 16675 ha valstybinės reikšmės miškų plote atliktas miškų tvarkymo resertifikavimas. 
Miškų ūkio sertifikavimas pagal Forest Stewardship Council®, toliau FSC® sistemą - objektyvus trečiosios šalies vykdomas vertinimo procesas. Sertifikavimas atliekamas siekiant įvertinti ūkininkavimo miškuose kokybę ir užtikrinti, kad vykdoma veikla atitiktų FSC standartui. Sertifikato turėtojai gali pasinaudoti ekologiniu požiūriu priimtinos, socialiai teisingos ir ekonomiškai perspektyvios veiklos pranašumais parduodant medieną, sodmenis ir kitą produkciją kaip sertifikuotus.
FSC yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1993 metais  Kanadoje. Devyni miškų tvarkymo principai ir kriterijai 1994 metų rugsėjį patvirtinti FSC Narių įkūrėjų ir Direktorių, dešimtasis principas - FSC patvirtintas 1996 metų vasarį. FSC principai ir kriterijai paskutinį kartą  pakoreguoti 2008 metų kovo mėnesį. 
Šis dokumentas (FSC principai ir kriterijai) yra vertinimo pagrindas, siekiant nustatyti, ar šalies, įmonės, privataus asmens ūkininkavimas miškuose yra tvarus ir subalansuotas. FSC sistema turi savo ženklą. Žymėti šiuo ženklu medieną ar iš jos pagamintą galutinį produktą turi teisę tie gamintojai, kurių ūkinė veikla yra sertifikuota pagal FSC sistemą.
Atlikti miško ūkio sertifikavimą pagal FSC sistemą bet kurioje pasaulio vietoje šiuo metu turi teisę 18 organizacijų. Visą sertifikavimo pagal FSC sistemą procesą galima suskirstyti į 3 stambias dalis - pirminį įvertinimą, pagrindinį įvertinimą ir kasmetinius patikrinimus. 
Pirminio įvertinimo metu firmos atstovai, atvažiavę į miškų ūkio įmonę, peržiūri svarbiausius veiklą reguliuojančius dokumentus bei miško ir miškų ūkio rodiklius, pateikia pastabas apie būsimą sertifikavimo procesą. Jeigu pirminio įvertinimo metu pastebimi esminiai neatitikimai FSC principams, o miško savininkas (valdytojas) nesuinteresuotas juos ištaisyti ar ieškoti kompromiso - sertifikavimo procesas nutraukiamas, informacija lieka konfidenciali.
VĮ Tytuvėnų miškų urėdija savo veikloje įsipareigoja laikytis FSC principų ir kriterijų.
FSC principai:
1. ĮSTATYMŲ IR FSC PRINCIPŲ LAIKYMASIS
Miško ūkio veikla turi būti vykdoma vadovaujantis visais šalies įstatymais, tarptautiniais susitarimais bei sutartimis, kurias ta šalis pasirašiusi, bei turi atitikti visus FSC principus ir kriterijus.
2. NUOSAVYBĖS IR NAUDOJIMO TEISĖ BEI ATSAKOMYBĖ
Ilgalaikė žemės ir miško išteklių nuosavybės ir naudojimo teisė turi būti griežtai apibrėžta, įforminta dokumentais ir juridiškai įteisinta.
3. VIETOS ŽMONIŲ TEISĖS
Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę, teritoriją ir išteklius.
4. SANTYKIS SU BENDRUOMENĖMIS IR DARBUOTOJŲ TEISĖS
Miškų ūkis turi išsaugoti arba gerinti miško darbuotojų ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.
5. NAUDA IŠ MIŠKO
Miškų ūkio veikla turi skatinti efektyvų daugiatikslį miškų naudojimą, siekiant užtikrinti ekonominį gyvybingumą ir platų aplinkosauginių bei socialinių funkcijų spektrą.
6. POVEIKIS APLINKAI
Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, išlaikyti miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą.
7. MIŠKŲ TVARKYMO PLANAS
Miškotvarkos projektas turi būti paruoštas, įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą. Aiškiai turi būti apibrėžti ilgalaikiai miškų ūkio tikslai ir priemonės jiems pasiekti.
8. MONITORINGAS IR ĮVERTINIMAS
Monitoringas, atsižvelgiant į miškų ūkio apimtis ir intensyvumą, turi įvertinti miško būklę, produkcijos kiekį, gamybos grandinę, miškų ūkio veiklą bei jos poveikį aplinkai ir visuomenei.
9. YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ IŠSAUGOJIMAS
Miškų ūkio veikla ypatingą vertę turinčiuose miškuose turi būti vykdoma, siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes. Sprendimai dėl ypatingos vertės miškų visuomet turi būti priimami prevencinio požiūrio kontekste.
10. PLANTACINIAI ŽELDINIAI
Plantaciniai želdiniai turi būti planuojami ir tvarkomi pagal 1-9 principus ir kriterijus bei remiantis 10 principu ir jo kriterijais. Plantaciniai želdiniai teikia socialinių ir ekonominių privalumų bei prisideda tenkinant pasaulio poreikį medienos produktams, jais taip pat siekiama sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.
 
2012 m. kovo mėn. 1-2 d.  bus vykdomas urėdijos kasmetinis miškų tvarkymo sertifikavimo auditas.
 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2012-03-20 )
 
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt