Skip to content

www.kvepalai.lt
VĮ Tytuvėnų miškų urėdija  IMŪEPIS - Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistemaNeįgaliesiems


Apklausa

Kaip vertinate mūsų svetainę
 

Naujienų prenumerata

Vardas:
El.paštas:

Dabar naršo

Dabar naršo 3 svečiai(-ių)
fsc_ok.png
Transporto kontrolė - AKIS
Naujienos arrow Veikla > arrow Veiklos sritys > arrow Miškotvarkos projektas
Miškotvarkos projektas Spausdinti
Tytuvėnų miškų urėdijos vidinės miškotvarkos pirminis projektas

Vidinės miškotvarkos projektas -  tai miškų ūkio veiklos planas, kuris rengiamas visoms valstybinių miškų valdytojų bei privačioms miškų valdoms ar jų grupėms ir skiriamas konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.
Miškų inventorizacija visų nuosavybės formų miškuose atlikta valstybės lėšomis.
Vidinės miškotvarkos projektas susideda iš aiškinamojo rašto, taksoraščių, ūkinių priemonių žinialapių ir kartografinės medžiagos.
Pagal šį, naująjį Miškotvarkos projektą bus tvarkomi, naudojami, atkuriami ir saugomi Tytyvėnų miškų urėdijos miškai 2006-2015 metais.

Tytuvėnų miškų urėdijos miškų charakteristika 

 • Bendras miškų plotas miškų urėdijos teritorijoje – 44,7 tūkst. ha;
 • Valstybinės reikšmės miškai suskirstyti į 7 girininkijas, 350 kvartalų (vidutinis kvartalo plotas – 41 ha);
 • Urėdijos miškingumas yra 27,3 % (Lietuvos – 32,5 %).

 •  Miškų plotas pagal nuosavybę ir naudotojų grupes

 • 16,56 tūkst. ha -  valstybinės reikšmės;
 • 27,54 tūkst. ha - privatūs ir skirti nuosavybės teisių atkūrimui;
 • 560 ha - kitų naudotojų ir valdytojų.

 • Duomenys apie valstybinės reikšmės miškus 

 • Urėdijos valdoma teritorija užima 16,56 tūkst. ha, iš kurių miško žemė užima 99% ir tik 1% - ne miško žemė;
 • Neapaugusi mišku miško žemė užima 797 ha;
 • Miškai suskirstyti į 6 girininkijas (vidut. plotas –  2,76 tūkst.ha; mažiausia Kelmės g-ja (1,6 tūkst. ha), didžiausia Tytuvėnų g-ja (~ 4 tūkst. ha);
 • Taksacijos metu inventorizuota daugiau nei 7,3 tūkst. vnt. taksacinių sklypų. Vidutinis sklypo plotas – 1,9 ha, vidutinis kvartalo plotas – 41 ha. 

 • Medynų vidutiniai taksaciniai rodikliai 

   

  Miškų grupė

  Plotas ha

  Amžius, m

  Bonitetas

  Skalsumas

  Tūris 1 ha/m3

  Einamasis prieaugis m3/ha

  Visų medynų

  Brandžių

  I

  237

  60

  2,1

  0,88

  197

  225

  6,37

  II

  2661

  74

  2,4

  0,75

  231

  316

  6,19

  III

  1856

  59

  2,0

  0,74

  231

  280

  7,04

  IV

  8690

  46

  1,8

  0,72

  180

  272

  6,33

  Vidutiniškai

  X

  54

  2,0

  0,73

  197

  281

  6,40

  Lietuvoje

  X

  55

  1,9

  0,72

  201

  282

  6,15


  Medynų pasiskirstymas pagal grupes 

 • 1,7 % - I miškų grupė;
 • 20 % - II miškų grupė;
 • 14 % - III miškų grupė;
 • 65 % - IV miškų grupė

 • III ir IV miškų grupių medynai pagal brandumo grupes (plotas, %) 

 • 38 % - jaunuolynai;
 • 29 % - pusamžiai;
 • 14 % - bręstantys;
 • 19 % - brandūs.
 • Saugomų teritorijų miškų charakteristika

  1. Kražantės hidrografinis draustinis (269 ha);
  2. Paginskių telmologinis draustinis (130 ha);
  3. Pakėvės telmologinis draustinis (447 ha);
  4. Kražių Medžiokalnio botaninis draustinis (65 ha);
  5. Tyrulių botaninis-zoologinis draustinis (329 ha);
  6. Dubysos regioninis parkas, Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis (749 ha);
  7. Dubysos regioninis parkas, Dubysos hidrografinis draustinis (332 ha);
  8. Dubysos regioninis parkas, Ekologinės apsaugos apsauginė zona (179 ha);
   9. Dubysos regioninis parkas, rekreacinė zona (31 ha);
  10. Kurtuvėnų regioninis parkas (3 ha);
  11. Kurtuvėnų regioninis parkas, ūkinė zona (4 ha);
  12. Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių gamtinis rezervatas (254 ha);
  13. Tytuvėnų regioninis parkas, Šimšos telmologinis draustinis (107 ha);
  14. Tytuvėnų regioninis parkas, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis (861 ha).
  15. Tytuvėnų regioninis parkas, Apušio botaninis-zoologinis draustinis (20 ha).
  16. Tytuvėnų regioninis parkas, Skogalio kraštovaizdžio draustinis (187 ha).
  17. Tytuvėnų regioninis parkas, Vičių geomorfologinis draustinis (482 ha).
  18. Tytuvėnų regioninis parkas, Šiluvos tyrelio I telmologinis draustinis draustinis (256 ha).
  19. Tytuvėnų regioninis parkas, Gomertos kraštovaizdžio draustinis draustinis (703 ha).
  20. Tytuvėnų regioninis parkas, Šiluvos urbanistinis draustinis (29 ha).
  21. Tytuvėnų regioninis parkas, rekreacinė zona (406 ha).
  22. Tytuvėnų regioninis parkas, apsauginė zona (3314 ha).
  23. Tytuvėnų regioninis parkas, ūkinė zona (716 ha).
  24. Tytuvėnų regioninis parkas, gyvenamoji zona (2 ha).
  25. Tytuvėnų regioninis parkas, Kietkalnio geomorfologinis draustinis (71 ha).
  26. Tytuvėnų regioninis parkas, Ventos ištakų hidrografinis draustinis (71 ha).
  27. Tytuvėnų regioninis parkas, Spingės geomorfologinis draustinis (46 ha).
  28. Varnių regioninis parkas, Šatrijos kraštovaizdžio draustinis (45 ha).
  29. Varnių regioninis parkas, Pavandenės kraštovaizdžio draustinis (86 ha).
  30. Varnių regioninis parkas, Girgždutės kraštovaizdžio draustinis (44 ha).
  31. Varnių regioninis parkas, apsauginė zona (45 ha).
  32. Varnių regioninis parkas, rekreacinė zona (7 ha).
  33. Varnių regioninis parkas, ūkinė zona (72 ha).
  34. Pušies genetinis draustinis (107 ha).

  Paukščių ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos

  Urėdijos teritorijoje yra Paukščių apsaugai svarbi teritorija - dalis Tyrulių botanininio zoologinio draustinio(pievinės lingės ir migruojančių gervių sankaupos vieta), bei vietovės atitinkančios gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus: Dubysos upė žemiau Lyduvėnų, Šiluvos Tyrelio durpynas, Šimšų miškas, Papušynio miškas, Apušio ežeras ir jo apyežerės.

  Pagrindinės išvados apie ūkinę veiklą

  Pagrindinės išvados apie ūkinę veiklą bus pateiktos jas parengus.

  Projektiniai sprendiniai

  Projektuojama vykmečiui metinė kirtimų apimtis.

  Kirtimų rūšys

  Metinė apimtis

  Plotas ha

  Tūris tūkst. m3

  Likvidikio tūrio % nuo bendro tūrio

  bendras

  Likvidinis

  Pagr. kirtimai

  161

  40,0

  34,9

  87

  Pavienių ir brandžių medžių kirtimas

   

   

   

   

  Ugdymo kirt., iš viso

   

  9,0

  5,9

   

   - jaunuolynų ugdymas

  145

  1,8

  0,4

  20

   - retinimai

  109

  4,8

  3,4

  70

   - einamieji

  38

  2,4

  2,1

  87

  Sanitar. kirtimai

   

  10

  8,0

  80

  Kiti kirtimai

   

  0,3

  0,2

   

  Iš viso

   

  59,3

  49,0

   


  Miško naudojimo rodikliai

  Rodiklis

  Iš viso

  1. Iškertamas tūris iš 1ha mišku apaugusio ploto m3:

   

       bendras

  4,2

       likvidinis

  3,5

  -          iš jo pagrindiniais kirtimais

  2,5

  2. Tarp. naud. % nuo bendro iškertamo tūrio

  33

       iš jo – ugdymo kirtimais

  15

  3. Bendro prieaugio naudojimo %

  66

  4. Miško naud. % nuo viso medynų tūrio

  2,3


  Miško atkūrimas

  Miško atkūrimo plotai ir būdai

  Plotas (ha)

  1. Esami neapaugę mišku plotai, iš viso

  564

       iš jų: želdinimas

  414

           žėlimas

  125

           dalinis žėlimas

  25

  2. Būsimos plynų kirtimų biržės, iš viso:

  1100

       želdinimas

  700

       (likutis kitam vykm.)

  160

       žėlimas

  240

  Iš viso

  1504

  Želdinimas

  1114

  Žėlimas

  365

  Dalinis želdinimas

  25

   

  Metinė želdinimo darbų apimtis būtų apie 110 ha. Tikslesnės miško atkūrimo darbų apimtis bus pateikta miškotvarkos projekte po biržių suprojektavimo.
  Jei turite pasiūlymų arba pastabų dėl pradinio Tytuvėnų miškų urėdijos miškotvarkos projekto, prašome savo nuomonę parašykite mums elektroniniu paštu  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

   

  Paskutinį kartą atnaujinta ( 2012-03-20 )
   
  www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt