Skip to content

www.kvepalai.lt
VĮ Tytuvėnų miškų urėdija  IMŪEPIS - Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistemaNeįgaliesiems


Apklausa

Kaip vertinate mūsų svetainę
 

Naujienų prenumerata

Vardas:
El.paštas:

Dabar naršo

Dabar naršo 8 svečiai(-ių)
fsc_ok.png
Transporto kontrolė - AKIS
Kertinės miško buveinės Spausdinti
Lietuvos miškų biologinės įvairovės išsaugojimas - viena iš ekologiškai, ekonomiškai ir socia­liai orientuoto subalansuoto miškų ūkio krypčių. Lietuvos miškuose gausu biologinių vertybių. Čia išliko gyvybingos daugelyje Europos šalių nykstančios rūšių populiacijos.
Į Tytuvėnų miškų urėdijos miškuose yra išskirta 32,6 % specialios paskirties bei apsauginės kategorijos miškų. Jie saugomi arba juose taikomi tam tikri ūkininkavimo apribojimai, tačiau daugumoje šių miškų leidžiami atrankiniai ir sanitariniai kirtimai, šalinami seni ir džiūstantys medžiai bei stambios medienos liekanos. Todėl pavojus išnykti gresia daugeliui miškuose gyvenančių organizmų rūšių, nes nyksta joms reikalingos gyvenamosios vietos: seni ir džiūstantys įvairių rūšių medžiai; įvairaus stambumo, amžiaus, apšviestumo ir skirtingų rūšių medienos liekanos (stovintys nudžiūvę medžiai, virtuoliai, stuobriai ir kt.);  ilgai tam tikroje vietoje išliekantys miško elementai, pavyzdžiui, ilgai toje pačioje vietoje augantys nuolat drėgni šlapieji eglynai. Ši problema aktuali ir visai Europai. Sprendžiant šią problemą, Švedijoje buvo sukurta kertinių miško buveinių (KMB) koncepcija ir parengta jų inventorizacijos metodika.
Nepažeisti miškų plotai, kuriuose aptinkama retų, pažeidžiamų arba nykstančių augalų bei gyvūnų rūšių, vadinami kerti­nėmis miško buveinėmis (KMB). Teritorija, kuri per 10-20 metų turėtų tapti kertine miško buveine, jeigu joje bus ūkininkaujama palaikant esančias biologinės įvairovės vertybes, vadinama poten­cialia kertine miško buveine (PKMB), išsaugant ekologinį miškų stabilumą svarbiausia palaikyti ir didinti biologinę įvairovę.
Remiantis šia metodika VĮ Tytuvėnų miškų urėdijos miškuose buvo atlikta pakartotinė KMB inventorizacija. Šios inventorizacijos metu urėdijoje buvo išskirta 41 kertinė miško buveinė ir 6 potencialios  buveinės, kurių bendras plotas sudaro 209,22 ha.
 
 Girininkija Išskirta buveinių, vnt. Bendras buveinių plotas, ha
 KMBPKMB 
 Dubysos  10 - 29,88
 Kražių 5 - 16,48
 Kelmės 1 - 2,11
 Šiluvos 8 3 47,55
 Tytuvėnų 11 3 95,24
 Užvenčio 6 - 17,96
 Iš viso 41 6 209,22
 
Buveinių biologinėms vertybėms išsaugoti taikomos tokios priemonės:
  1. Nešalinti sausuolių ir medienos liekanų - tai būtina sąlyga beveik visose buveinėse.
  2. Nesausinti - tai taikoma visiems šlapiesiems miškams.
  3. Šviesinimas aplink pavienius medžius - taikoma tais atvejais, kai aplink pavienius didelius medžius, pavyzdžiui, medžius milžinus, reikia iškirsti mažesnius medžius ar krūmus.
  4. Stambių lizdų apsauga - užtikrinama KMB teritorijoje aptiktų juodojo gandro, mažojo erelio rėksnio ir kitų plėšriųjų paukščių lizdų apsauga.
  5. Eglių kirtimas - reikalingas tada, kai biologinės vertybės priklauso nuo kitų rūšių medžių, o eglių įsigalėjimas juos veikia neigiamai. Dažnai geriausia išeitis - iškirsti eglaičių pomiškį, kai kuriais atvejais - tam tikrą dalį pirmojo ir antrojo ardo eglių. Jeigu eglių kirtimas sukeltų didelių vėjovartų pavojų arba staigius mikroklimato pokyčius, turi būti kertama dviem ar trimis etapais.
  6. Trako kirtimas - reikalingas tuo atveju, kai visi krūmai turi būti iškirsti, pavyzdžiui, teritorijoje, kurioje gausu pavienių atviroje vietoje anksčiau augusių stambių medžių, jeigu jiems reikia daug šviesos.
  7. Drebulių, alksnių, beržų pomiškio kirtimas - taikomas tada, kai jaunos drebulės, baltalksniai, juodalksniai arba beržai užgožia anksčiau daug atviresnėse vietose augusius medynus, tokius kaip medžiais apaugusios pievos ir ganyklos; biologiškai seni medžiai paliekami.
 Apsaugos zonos nustatymas - kai reikalinga tam tikra apsaugos zona už kertinės miško buveinės ribų, pavyzdžiui, jeigu grėsmė kyla dėl galimų plynų kirtimų kaimynystės. Apsaugos zona paprastai yra nedidelė ir ji įtraukiama į KMB teritoriją
 Šiluvos girininkijos Palapišių kertinių miško buveinių vaizdai:
 
Sample Image
 
Sample Image
 
Sample Image
 
Sample Image
 
Sample Image
 

 Dubysos

 29,88

 Kražių

 16,48

 Kelmės

 2,11

 Šiluvos

 47,55

 Tytuvėnų

 95,24

 Užvenčio

 17,96

 Iš viso

 209,22

 
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2012-03-20 )
 
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt