Skip to content

www.kvepalai.lt
VĮ Tytuvėnų miškų urėdija  IMŪEPIS - Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistemaNeįgaliesiems


Apklausa

Kaip vertinate mūsų svetainę
 

Naujienų prenumerata

Vardas:
El.paštas:

Dabar naršo

Dabar naršo 5 svečiai(-ių)
fsc_ok.png
Transporto kontrolė - AKIS
Gamtinės buveinės Spausdinti
VĮ Tytuvėnų miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje esančių vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašas, skirtas pateikti europos komisijai
 
Vietovės pavadinimas Plotas, ha Pastabos dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, ribųSaugomos vertybės
Preliminarus buveinių plotas, ha 
 Apušio ežeras ir jo apyežerės 91 Patenka į Tytuvėnų regioninį parką (dalis regioninio parko ekologinės apsaugos zonos). Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (7 priedas) 3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis 31,9
    6410, Melvenynai 4,6
    6510, Šienaujamos mezofitų pievos 4,6
    7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės 18,2
    7230, Sarmingos žemapelkės 4,6
    Auksuotoji šaškytė 
    Kraujalakinis melsvys 
 Papušynio miškas 270 Patenka į Gomertos kraštovaizdžio draustinį (dalis draustinio). Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą 3160, Natūralūs distrofiniai ežerai 22,9
    91D0, Pelkiniai miškai 137,1
 Šiluvos tyrelis 254 Ribos sutampa su Tytuvėnų regioninio parko Šiluvos tyrelio telmologinio draustinio ribomis 91D0, Pelkiniai miškai 99,8
 Šimšų miškas 2076 Patenka į Tytuvėnų regioninį parką (Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis ir dalis regioninio parko ekologinės apsauginės zonos). 6510, Šienaujamos mezofitų pievos 25,6
    7160, Nekalningi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės 5,6
    7230, Sarmingos žemapelkės 29,4
    Baltamargė šaškytė  
    Didysis auksinukas 
 1-  Stulpelyje nurodomi vietovėje randamų rūšių pavadinimai ir gamtinių buveinių pavadinimai ir kodai, naudojami Gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijuose, patvirtintuose LT aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 219 (Žin. 2001, Nr. 37-1271).
  
Sample Image
 
Sample Image
 
Sample Image
 
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2012-03-20 )
 
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt