Skip to content

www.kvepalai.lt
VĮ Tytuvėnų miškų urėdija  IMŪEPIS - Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistemaNeįgaliesiems


Sample Image
 

Apklausa

Kaip vertinate mūsų svetainę
 

Naujienų prenumerata

Vardas:
El.paštas:

Dabar naršo

fsc_ok.png
Transporto kontrolė - AKIS
Naujienos arrow Naujienos arrow Miškininkų ir akademinės bendruomenės vizitas kitose šalyse
Miškininkų ir akademinės bendruomenės vizitas kitose šalyse Spausdinti
 
 Sample Image
  Šių metų birželio 23-30 dienomis miškų urėdijų specialistai, Valstybinio miškotvarkos instituto ir Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai lankėsi Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos mokomosiose miškų urėdijose bei mokslo įstaigose, kurios ruošia miškų ūkio specialistus.

Lenkijos Krokuvos Žemės ūkio universiteto Miškų fakultete Lietuvos delegaciją priėmė universiteto prorektorius mokslui ir tarptautiniam bendradarbiavimui habil. dr. Stanislaw Malek, Miškų fakulteto dekanas prof.  habil. dr. Stanislaw Orzel ir kiti fakulteto atstovai.  Dirvožemio mokslo laboratorijoje, Ekologijos (geomatikos), Augalų patologijos ir Augalų fiziologijos katedrose miškininkai susipažino su Lenkijos miškų mokslo pasiekimais, universiteto mokslininkų kuriamomis biotechnologijomis ir miškininkų ruošimo programomis. Delegacija lankėsi reguliuojamų klimatinių sąlygų komplekse – šiltnamyje, kur atliekami vairūs miško ir žemės ūkio augalų moksliniai tyrimai.
Lenkijoje yra 3 (Varšuvoje, Poznanėje ir Krokuvoje) aukštosios mokyklos, kurios rengia miškų ūkio specialistus ir 4 mokomosios miškų urėdijos.
Lietuvos delegacija lankėsi Pietų Lenkijos regiono Krynicos mieste įkurtoje Krokuvos universiteto eksperimentinėje urėdijoje, jai priklausančioje studentų mokymo bazėje, informaciniame centre, Vakarų Karpatų kalnuose -1114 m aukštyje universiteto kartu su miškų urėdija įrengtame miškų apžvalgos – kraštovaizdžio rekreaciniame komplekse.
Miškininkai akcininko teisėmis dalyvauja rekreacinės paskirties objektų įrengime bei valdyme kartu su privačiu kapitalu, leisdami naudoti miško žemę. Miškų urėdijoje dirba 40 darbuotojų. Visus  su miškų urėdijos veikla susijusius darbus, atlieka darbininkai, samdomi rangos būdu. 8 girininkijose, kurių vidutinis plotas 800-1000 ha dirba po du specialistus.  
Mokomoji miškų urėdija valdo 6,8 tūkst. ha miškų, visus miško kirtimus, išskyrus sanitarinius, kerta neplynai dėl kalvotų vietovių ir vyraujančių medžių rūšių – buko ir kėnio. Miško plotus po kirtimo želdo apie 20 ha plote buvusiuose sanitarinių kirtimų ir vėjavartų plotuose. Urėdija kerta 28 tūkst. ktm ir tai sudaro 70proc. nuo visų miškų urėdijos gaunamų pajamų, likusios pajamos – iš kitų paslaugų.
Slovakijos Zvoleno technikos universitete Miškų ūkio fakultete Lietuvos delegaciją priėmė universiteto prorektorius prof. L‘ubomir Scheer, fakulteto dekanas prof. Viliam Pichler bei kiti fakulteto darbuotojai.  Kasmet fakultetas priima apie 200 studentų ir tai yra vienintelė aukštoji mokykla, kuri ruošia miškų ūkio specialistus Slovakijoje. Pagal studentų mainų programą ERASMUS, mokosi ir studentai iš Lietuvos. Fakulteto mokslininkai pademonstravo miškų ūkiui skirtas medienos ruošos technologijas, kurias sukūrė ir užpatentavo fakulteto mokslininkai.  Lietuvos delegacija lankėsi miško modeliavimo ir prognozavimo laboratorijoje, kurioje buvo pademonstruota fakulteto mokslininkų sukurta miško augimo modeliavimo kompiuterinė aplikacija ir jos virtualios erdvės 3D demonstracinis modulis.  Toks demonstracinis modulis yra vienas iš 4 Europoje, kuris leidžia 3D apsupančioje erdvėje (patalpoje) formuoti įvairaus amžiaus ir įvairiomis sąlygomis „augančio“ medyno vaizdą bei projektuoti ir virtualiai vykdyti kirtimus.
Zvoleno technikos universiteto Miškų įmonėje Lietuvos delegacija susipažino su Slovakijos miškininkystės specifika, ekologišku, miške įveistu ir rankomis (nenaudojama mechanizacija) prižiūrimu daigynu, Slovakijos miškininkų tradicija – iškiliems miškininkams atminti miške statomais iš akmens iškaltais paminklais.
Mokomoji miškų urėdija valdo apie 10 tūkst. ha miškų, kuriuos administruoja 8 girininkijos. Urėdijoje per metus iškertama 43 tūkst. ktm medienos. Studentai eksperimentinės miškų urėdijos administruojamuose miškuose atlieka miško želdinimo, miško kirtimų bei kitas gamybines praktikas. Eksperimentinė urėdija veiklą vykdo iš lėšų gautų už parduotą medieną, medžioklę, taip pat dalį lėšų gauna iš universiteto už organizuojamas praktikas bei kitą vykdomą veiklą.
Vakarų Vengrijos universiteto Miškų fakultete (Soprone) Lietuvos miškininkai susitiko su prorektoriumi prof. Andras Nahlik, fakulteto dekanu prof. Ferenc Lakatos.
Fakultetas įkurtas 1807 metais, šiuo metu yra 10 institutų, arboretumas, turi modernų, naujai įrengtą (ES lėšomis) miško muziejų – informacinį centrą. Miškininkų mokymo programa yra nedaloma – inžinerijos magistro kvalifikacija įgyjama po 10 semestrų studijų. Į miškininkystės studijų programą kasmet priimama apie 150 studentų, kurių apie  30 procentų dažniausiai sudaro kolegijos studijas baigę studentai. Fakultetas vykdo daug įvairių projektų, dažniausiai finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis.
Fakulteto dekanas pristatė mokymo programas, išskirtinius mokslo ir technologijų pasiekimus, Medžioklės muziejų – mokomąją auditoriją. Geodezijos ir nuotolinių metodų katedros vedėjas doc. Kornel Czimber  pristatė  Digiterra programinę įrangą, kuri gali kurti skaitmenines duomenų  bazes (grafines ir atributines), apdoroti įvairius skaitmeninius vaizdus, taip pat ir lazerinio skenavimo duomenis. Fakulteto dekanas išreiškė norą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetu ir sudaryti sąlygas studentams dalyvauti studentų mainų programoje.
Aplinkos ir žemės mokslų instituto prof. Csaba Matyas pristatė klimato kaitos tyrimų nuo 1954 m. ir ateities prognozavimo projektą, kurio pagalba galima sumodeliuoti miško kaitos procesus priklausančius nuo gamtinių sąlygų. Vakarinėje Vengrijos dalyje gruntinio vandens lygis nukrito apie 10 metrų, dėl šios priežasties keičiasi medynų rūšinė sudėtis.
Mokomosios  miškų įmonės direktoriaus pavaduotojas  pristatė šalies miškų valdymo ir kontrolės mechanizmą. Apie 56 procentai šalies miškų yra valstybiniai. Likę yra privatūs arba bendruomeniniai.  Miškų inventorizacija ir miškotvarkos projektas sudaromas visiems šalies miškams pagal tvarkymo vienetus – rajonus, kurie nebūtinai sutampa su miško įmonių teritorijomis. Šalyje yra 22 valstybinių miškų įmonės, kurios vykdo miško ruošos, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos darbus. Įmonės gali užsiimti ir kita veikla (pvz. medienos apdirbimu), jei tai yra pelninga.
Soprono miškų regione veikiančios mokomosios miškų ūkio įmonės miškai užima 17,5 tūkst. ha plotą, kurį administruoja  2 girininkijos. Vengrijos miškai nėra sertifikuoti.
 Vengrijos miškininkai pristatė šių metų žiemą kirsto ąžuolyno kirtavietę, kurioje pavasarį paruošė dirvą juostomis ir jose pasėjo bekočio ąžuolo giles (350 kg/ha). Pirmais - trečiais ąžuolo augimo metais rankiniais įrankiais pašalina nepageidaujamą augmeniją prie pat augalo, o vėliau tarpueilius įdirba ir pašalina nepageidaujamą augmeniją purendami tarpueilius. Visus atkuriamus ąžuolo plotus keletą pirmų metų aptveria tvora, apsaugant juos nuo šernų, kurie gali sunaikinti pasėtas giles arba jaunus sėjinukus. Dėl įvairių priežasčių žuvus sėjinukams, ištuštėjusius plotus  užsodina medelynuose užaugintais sodinukais.
Šalia ąžuolynų Vengrijoje nemažą dalį sudaro baltažiedžio vikmedžio medynai. Baltažiedžio vikmedžio medieną naudoja malkų gamybai ir vynuogynuose. Minėtus medynus atkuria žėlimu, skatindami vegetatyvinį šaknų atžėlimą mechanizuotai pakirsdami šaknis.
Mokomosios urėdijos plotuose vyrauja ąžuolynai, tačiau baltažiedžios vikmedžio medynai sudaro apie 20 proc. ploto. Minėti medynai kertami sulaukę 30-40 metų amžiaus, iš hektaro gaunama 250 ktm medienos.
Lietuvos miškų urėdijų specialistai, Valstybinio miškotvarkos instituto ir Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai lankydamiesi Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos mokomosiose miškų urėdijose bei mokslo įstaigose pamatė kitų šalių pasiekimus, diskutavo miško specialistų ruošimo klausimais, susipažino su miško atkūrimo, priežiūros, apsaugos, naudojimo ir kt. specifika.
Lankymasis kitose šalyse ir susitikimas su mokslininkais bei miškininkais sustiprina tarpusavio bendradarbiavimą dalinantis gerąja patirtimi bei leidžia pamatysi savo darbo trūkumus ir pranašumus, skatina siekti geresnių rezultatų, diegti naujoves.
 
Sample Image
 
Sample Image
 
 Sample Image
 
 
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2013-07-02 )
 
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt