Skip to content

www.kvepalai.lt
VĮ Tytuvėnų miškų urėdija  IMŪEPIS - Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistemaNeįgaliesiems


Sample Image

Sample Image

 

Apklausa

Kaip vertinate mūsų svetainę
 

Naujienų prenumerata

Vardas:
El.paštas:

Dabar naršo

fsc_ok.png
Transporto kontrolė - AKIS
Naujienos arrow Naujienos arrow Atliktas kasmetinis miškų sertifikavimo auditas
Atliktas kasmetinis miškų sertifikavimo auditas Spausdinti
 
 Sample Image
  Šių metų sausio 7-8 dienomis UAB „NEPCon LT“ Tytuvėnų miškų urėdijoje atliko kasmetinį miškų sertifikavimo auditą ir įvertino, ar urėdijos veikla atitinka NEPCon laikinojo standarto ( versijos data 2014-12-12d.) miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje  reikalavimus bei NEPCon gamybos grandies standartų reikalavimus.
Audito komanda, susidedanti iš vadovaujančio auditoriaus Gerimanto Gaigalo ir auditoriaus Povilo Misierausko apsilankė Tytuvėnų bei Kražių girininkijose, MRTP padalinyje .  Auditoriai patikrino,  kaip urėdija savo veikloje įgyvendina  NEPCon laikinojo standarto  miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje  4, 6, 8 ir 9 principo reikalavimus.
Principas 4 – santykiai su bendruomenėmis ir darbuotojų teisės -  vertinant atsižvelgta į tai, kaip urėdija saugo bei gerina miško darbuotojų ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominė gerovę, t.y. ar urėdijos darbuotojai bei rangovai yra susipažinę su darbo saugos, darbo trukmės reikalavimais ir ar jų laikosi, ar yra aprūpinti visomis reikalingomis saugą užtikrinančiomis priemonėmis.
Principas 6 – poveikis aplinkai – tikrinta, kaip urėdija saugo biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, išlaiko miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą
Principas 8 –  stebėsena ir įvertinimas – auditorių komanda įvertino, kaip urėdijoje atliekama stebėsena, susijusi su medienos ruoša ir miško atkūrimu, t.y. kaip dažnai ir intensyviai vykdomos procedūros, kurios vėliau leistų palyginti veiklos rezultatus ir įvertinti pasikeitimus.
Principas 9 – ypatingos vertės miškų  išsaugojimas -  vertinta, ar miškų ūkio veikla, kuri yra atliekama ypatingą vertę turinčiuose miškuose, yra vykdoma tinkamai – ar išsaugomos ir sustiprinamos šiems miškams būdingos savybės.
Kartu su FSC kasmetiniu miškų tvarkymo auditu buvo atliktas pirmas kasmetinis LegalSource auditas. Šio  audito metu buvo peržiūrėtos urėdijos deramo patikrinimo sistemos procedūros, rizikos vertinimas, rizikos mažinimo priemonių planas, mokymus patvirtinantys dokumentai bei kiti, su šio standarto įgyvendinimu susiję dokumentai. Taip pat buvo bendrauta su darbuotojais, atsakingais už deramo patikrinimo sistemos procedūrų įgyvendinimą bei kitais, pagal procedūrose nustatytas kompetencijos sritis atsakingais urėdijos darbuotojais.
Audito komanda, kartu su urėdijos  darbuotojais lankėsi  šiuo metu kertamose biržėse, bendravo su rangovais, įvertino, kaip laikomasi darbu saugos reikalavimu.            
Po patikrinimų miške, dokumentų peržiūros bei pokalbių su atsakingais darbuotojais, buvo pristatyti preliminarūs audito rezultatai ir išvados.
Auditoriai  urėdijos veiklą  įvertino gerai, neatitikčių nenustatė.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2016-01-19 )
 
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt