Susitikimas su Nacionalinės žemės tarnybos vadovu
 
 Sample Image
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė, kad valstybiniai miško sklypai, rezervuoti, bet nepanaudoti nuosavybės teisių atkūrimui, būtų priskiriami valstybinės reikšmės miškų plotams ir perduodami patikėjimo teise valdyti valstybės įmonėms miškų urėdijoms.


Šių metų birželio 19 d. Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos įvyko pasitarimas, kurio metu svarstyti žemės ir miškų klausimai. Pasitarime dalyvavo generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Vitas Lopinys ir kiti Generalinės miškų urėdijos bei Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai.
Nacionalinės žemės tarnybos direktorius pateikė informaciją apie žemės ir miško pardavimo galimybes ir perspektyvas ūkininkams ir išreiškė pageidavimą, kad atsakingos institucijos, derindamos žemės pardavimo dokumentus, bei kitus dokumentus, susijusius su žemės reforma, tai darytų kuo operatyviau.
Praėjusių metų birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pasitarimo posėdžio metu nutarta siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti sprendimą, kuriuo nuosavybės teisėmis atkurti rezervuoti valstybiniai miškai, ne tik įsiterpę į valstybinės reikšmės miškų plotus, bet ir su jais besiribojantys būtų perduoti valstybės įmonėms miškų urėdijoms.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgyvendinanti šešioliktosios Vyriausybės programos nuostatas dėl miškų, 2013 m. birželio 3 d. pasitarime pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui, kad valstybiniai miško sklypai, rezervuoti, bet nepanaudoti nuosavybės teisių atkūrimui, būtų priskiriami valstybinės reikšmės miškų plotams ir perduodami patikėjimo teise valdyti valstybės įmonėms miškų urėdijoms, jeigu jie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus, su jais ribojasi, arba yra 10 ha ir didesni ir prie jų yra privažiavimas.
Aplinkos ministerija įpareigojo Generalinę miškų urėdiją užtikrinti, kad VĮ miškų urėdijos kartu su Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniais žemėtvarkos skyriais ir su žemės reformą vykdančiais specialistais įvertintų vietose, į kuriuos miškus nėra pretendentų atkurti nuosavybės teises ir juos būtų galima priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams, vadovaujantis Vyriausybės 2013 m. birželio 3 d. pasitarime nustatytais kriterijais.
2012 m. sausio 1 d. duomenimis valstybinių miškų rezervuotų nuosavybės teisių atkūrimui yra apie 12 proc. arba 250 tūkst. ha. Iš jų, Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, apie 15 tūkst. ha yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškų plotus, o apie 44 tūkst. ha su jais ribojasi.

Sample Image
 
Pasitarimo metu aptartas ir kitas labai svarbus klausimas - dėl žemės pirkimo miškui įveisti.
 
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2013-06-25 )